ป้ายกำกับ :

พื้นที่ตาบอด

ยผ.จัดรูปที่ดินฯ เชียงราย ปรับโฉมพื้นที่ตาบอดรองรับการขยายตัวของเมือง มุ่งสู่เวียงชัย ‘เมืองที่อยู่อาศัยชั้นดี’

วันนี้ (27 มกราคม 2565) เวลา 10.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

เพิ่มเพื่อน