ป้ายกำกับ :

ภญ.มัทยา พันธุกานนท์

“เฮลท์ลีด”ร้านขายยาเพื่อชุมชน ทีมงานเป็นเรื่องที่สำคัญทุกคนคือฟันเฟือง

ยาถือเป็นปัจจัย 4 ที่มีความสำคัญกับชีวิตมนุษย์ นอกเหนือจากอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย ทำให้ธุรกิจร้านขายยา

เพิ่มเพื่อน