ป้ายกำกับ :

ภุชพงค์ โนดไธสง

สดช. เปิดตัว 'แพลตฟอร์มข้อมูลเปิดภาครัฐ' หนุนใช้พัฒนาประเทศ

นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานงานเปิดตัวแพลตฟอร์มข้อมูลเปิดภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ภายใต้โครงการการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อการเชื่อมโยงองค์กรสู่แพลตฟอร์มข้อมูลเปิดภาครัฐของ สดช.

เพิ่มเพื่อน