ป้ายกำกับ :

มลพิษอุตสาหกรรม

คุมมลพิษพื้นที่อุตสาหกรรม ’สงขลา-ราชบุรี’

ช่วง 3 ปีที่ผ่านมาแนวโน้มจำนวนข้อร้องเรียนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากโรงงานอุตสาหกรรมไม่ลดลง  สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนรอบโรงงานและความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม พื้นที่ ต.พะดง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และเมืองบ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็นตัวอย่างชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษโรงงา

เพิ่มเพื่อน