ป้ายกำกับ :

มสธ

เดือดรับไม่ได้ผลโพล มสธ. 'ธีรภัทร์' ไขก๊อกพ้นที่ปรึกษา

นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์

เพิ่มเพื่อน