ป้ายกำกับ :

มหาวิทยาลัยอาข่า

‘มหาวิทยาลัยอ่าข่า’ จ.เชียงราย ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ ผลิตสินค้าจากป่าสู่เมืองขายออนไลน์-กาแฟ-ชาป่า-สมุนไพร

เชียงราย/ ‘มหาวิทยาลัยอ่าข่า’ จังหวัดเชียงราย สร้าง ‘นวัตกรชุมชน’ ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ผลิตสินค้าจากป่าสู่เมือง ขายทางออนไลน์

เพิ่มเพื่อน