ป้ายกำกับ :

มหาวิทยาลัยเมธารัถย์

ราชกิจจาฯประกาศ 'มหาวิทยาลัยชินวัตร' เปลี่ยนชื่อเป็น 'มหาวิทยาลัยเมธารัถย์'

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

เพิ่มเพื่อน