ป้ายกำกับ :

มอบประสบการณ์เหนือระดับ

ยูโอบี มอบประสบการณ์เหนือระดับ ให้ลูกค้า Privilege Banking Reserve 16 คู่ ร่วมดินเนอร์มื้อพิเศษ รังสรรค์โดย “เชฟต้น” เชฟระดับรางวัล Asia’s 50 Best Restaurants

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เชิญลูกค้า Privilege Banking Reserve ผู้ทรงเกียรติจำนวน 16 คู่ อาทิ คุณ ณภัทร ทวีแสงศิริ, คุณสุวดี รินธนาเลิศ และทพญ.ดวงตวัน รินธนาเลิศ เข้าร่วมดินเนอร์มื้อพิเศษ

เพิ่มเพื่อน