ป้ายกำกับ :

มาตรการผ่อนคลายการเดินทางเข้าประเทศไทย

“ศักดิ์สยาม” ตรวจความพร้อมการให้บริการและการอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร ตามการปรับมาตรการผ่อนคลายการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ตามนโยบาย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อตรวจความพร้อมการปฏิบัติงานการให้บริการและการอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร

เพิ่มเพื่อน