ป้ายกำกับ :

มาตรการส่งเสริม

พลังงานแย้มเสนอมาตรการส่งเสริมรถอีวีเข้าเลขาฯครม.แล้ว

พลังงานแย้มส่งมาตรการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเข้าเลขาครม.แล้ว จับมืออุตฯศึกษาผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม 200 เมกะวัตต์ ตั้งเป้าเปิดรับซื้อไฟภายในปีนี้ 100 เมกะวัตต์

เพิ่มเพื่อน