ป้ายกำกับ :

มาตรฐานอาคารสีเขียว LEED

สร้างศูนย์ราชการ “ส่วนต่อขยาย” งบ 30,000 ล้านบาท ชักมีกลิ่นผู้รับเหมาตั้งคำถาม“ล็อคสเปก”หรือเปล่า

ผู้รับเหมาก่อสร้างไทยโวย การสร้างส่วนต่อขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ โซน c มูลค่า 30,000 ล้านบาทส่งสัญญาณ

เพิ่มเพื่อน