ป้ายกำกับ :

มาตรวัดความไว้เนื้อเชื่อใจเอเดลแมน

ผลสำรวจชี้ ประชาชนเชื่อมั่นต่อรัฐเผด็จการเพิ่มขึ้น สวนทางกับประชาธิปไตย

ผลสำรวจของเอเดลแมนชี้ ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลประชาธิปไตยตกต่ำลงในปีที่แล้ว สวนทางกับความเชื่อมั่นต่อรัฐเผด็จการอัตตาธิปไตยที่เพิ่มสูงขึ้น โดยจีนครองอันดับ 1 ส่วนไทยความเชื่อมั่นเพิ่มในอันดับ 3

เพิ่มเพื่อน