ป้ายกำกับ :

มาตรา 264

อดีตตุลาการศาลรธน. ชี้ชัดบทเฉพาะกาล ม.264 ดึงมาโยงกับวาระ 8 ปีนายกฯไม่ได้

ในกรณีมาตรา 264 ในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2560 ก็เช่นกัน เป็นข้อยกเว้นที่เขียนให้รัฐบาลที่อยู่ก่อนรัฐธรรมนูญบังคับใช้เป็นรัฐบาลโดยชอบตามรัฐธรรมนูญ ก็เพื่อให้ไม่มีรอยแหว่ง ให้มีความต่อเนื่อง เพราะ

เพิ่มเพื่อน