ป้ายกำกับ :

มูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต

'มูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต' จัดคอนเสิร์ตการกุศล

มูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิตจัดคอนเสิร์ตเพื่อการกุศล ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย หวังชวนแฟนๆ มาย้อนอดีตฟังเพลงชื่นขอบและมีส่วนช่วยเหลือสังคมผ่านมูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต เพื่อใช้ในกิจกรรมการให้ ความช่วยเหลือแก่เยาวชน โรงเรียน โรงพยาบาล ในพื้นที่ห่างไกล ตลอดจนผู้ยากไร้ กลุ่มเปราะบาง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เพิ่มเพื่อน