ป้ายกำกับ :

ยกระดับแรงงาน

‘กระทรวงแรงงาน’ มุ่งยกระดับแรงงาน เพิ่มศักยภาพ-พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติ

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา มีการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 ขึ้นที่กระทรวงแรงงาน หลังจากว่างเว้นมา 2 ปี

เพิ่มเพื่อน