ป้ายกำกับ :

ยอดขายสินค้า GI

นายกฯเชื่อมั่น สินค้าท้องถิ่นไทยมีศักยภาพบุกตลาดโลก

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯเชื่อมั่น สินค้าท้องถิ่นไทยมีศักยภาพ ได้รับการยอมรับในตลาดโลกเร่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก สนับสนุนสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นและยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

เพิ่มเพื่อน