ป้ายกำกับ :

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี

นายกฯ เชื่อมั่น ปี 67 มียอดการลงทุนสูงขึ้น เตรียมแผนเชิงรุกดึงดูดต่างชาติ

นายกฯ เชื่อมั่น ปี 67 มียอดการลงทุนสูงขึ้น เตรียมแผนเชิงรุกดึงดูดต่างชาติกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย หวังพลิกโฉมไทยสู่เศรษฐกิจใหม่

รัฐบาลชวนลงทุนใน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รับยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ 8 ปี

รัฐบาลชวนลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ 8 ปี หักค่าน้ำ/ไฟ 2 เท่า ปลอดภาษีนำเข้าเครื่องจักร/วัตถุดิบ

รัฐบาลฟุ้งพลิกโฉมส่งเสริมลงทุนเศรษฐกิจใหม่ปักธง 7 หมุดหมายแห่งอนาคต

โฆษกรัฐบาลเผยรัฐพลิกโฉมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจใหม่ เสริมสร้างสถานะในฐานะศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาค ด้วยยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน 5 ปี ปักธง 7 หมุดหมายแห่งอนาคต

เพิ่มเพื่อน