ป้ายกำกับ :

ยุทธศาสตร์ด้าน CG ปี 2565

ซีพี ออลล์ มุ่งส่งเสริมให้ความรู้ผู้นำรุ่นใหม่ Mister & Miss Good Governance ตอกย้ำองค์กรสู่ความยั่งยืน

บมจ.ซีพี ออลล์ โดยคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล จัดสัมมนาถ่ายทอดความรู้ “ยุทธศาสตร์ด้าน CG ปี 2565”

เพิ่มเพื่อน