ป้ายกำกับ :

รณรงค์ยุติความรุนแรง

“UNFPA” จับมือภาครัฐ- องค์กรภาคี ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง หนุนสร้างสังคมแห่งโอกาสและเท่าเทียมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เมื่อเร็วๆ นี้ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) จัดงาน “Orange Night : Strategic Partnership for Rights and Choices for All” เพื่อรายงานสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน และความไม่เท่าเทียมทางเพศ พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการบทบาทของผู้หญิงที่ต่อสู้เพื่อสิทธิผู้หญิง และ Inspirational Talk

เพิ่มเพื่อน