ป้ายกำกับ :

รถเช่าเหมา

ขนส่งฯแนะประชาชนเดินทางด้วย ’รถเช่าเหมา’ย้ำเลือกรถที่มีมาตรฐาน

ขนส่งทางบก แนะนำการเดินทางด้วยรถโดยสารเช่าเหมา เลือกรถที่มีมาตรฐาน คนขับรถชำนาญเส้นทาง เน้นย้ำ การเดินทางอย่างปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุ ควบคู่กับมาตรการสาธารณสุขป้องกันโควิด-19 รองรับการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาล

เพิ่มเพื่อน