ป้ายกำกับ :

รางวัล‘ป๋วย อึ๊งภากรณ์’

8 กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นรับรางวัล‘ป๋วย อึ๊งภากรณ์’ (6) กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองตะลุบัน จ.ปัตตานี “ซ่อม-สร้างบ้านผู้ยากไร้ แก้ไขปัญหาที่ดิน”

ปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกินของเกษตรกรไทยเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน สะท้อนภาพความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย ข้อมูลจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เพิ่มเพื่อน