ป้ายกำกับ :

รางวัล ป๋วย อึ๊งภากรณ์

แบงก์ชาติจัดงาน ‘ธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2566’ 8 กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นรับรางวัล ‘ป๋วย อึ๊งภากรณ์’ ตามแนวคิดสวัสดิการสังคม ‘จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน’

ธนาคารแห่งประเทศไทย / แบงก์ชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงาน ‘ธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2566’ มอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการ SME และ 8

8 กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นรับรางวัล ‘ป๋วย อึ๊งภากรณ์’ ตามแนวคิดสวัสดิการสังคม ‘จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน’

ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (เกิดปี 2459 เสียชีวิต 2542) เป็นปูชนียบุคคลของสังคมไทย เป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8 กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นรับรางวัล ‘ป๋วย อึ๊งภากรณ์’ “มโนราห์ไม่มีวันตาย” การสืบทอดมรดกของบรรพชน (8 ) กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาขาว จ.นครศรีธรรมราช

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็นอีก 1 กองทุนที่ได้รับรางวัลจากการประกวด “รางวัลผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวคิด

8 กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นรับรางวัล ‘ป๋วย อึ๊งภากรณ์’ (7 ) กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านใหม่ จ.พระนครศรีอยุธยา “สร้างความเป็นธรรม เชื่อมโยงทุนในชุมชนสร้างสวัสดิการ 11 ด้าน”

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น 1 ใน 8 กองทุนที่ได้รับรางวัลจากการประกวด “รางวัลผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวคิด

8 กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นรับรางวัล ‘ป๋วย อึ๊งภากรณ์’ (5 ) กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตธนบุรี กรุงเทพฯ “สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในช่วงโควิด-19”

“ช่วยเหลือสมาชิกและชาวบ้านที่ติดเชื้อโควิด จำนวน 496 ราย ผู้ที่กักตัวและกลุ่มเสี่ยง จํานวน 1,578 ราย ผู้ที่ว่างงาน ถูกเลิกจ้าง และขาดรายได้ จํานวน 1,343 ราย

8 กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นรับรางวัล ‘ป๋วย อึ๊งภากรณ์’ (3) กองทุนสวัสดิการชุมชน ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี “ธนาคารต้นยางเหียง-ขยะสร้างเงิน”

‘กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเสวียด’ เป็น 1 ใน 8 กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นจากทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลสรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวคิดของ ‘ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์’

8 กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นรับรางวัล ‘ป๋วย อึ๊งภากรณ์’ (2) กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลวังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

‘กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลวังกะพี้’ เป็น 1 ใน 8 กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นจากทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลสรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวคิดของ ‘ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์’

เพิ่มเพื่อน