ป้ายกำกับ :

รายงานค่าจ้าง

ไม่ต้องกังวลใจ นายจ้างสามารถเรียกคืนเงินสมทบส่วนเกินได้ด้วยเริ่มต้นจากการทำ “รายงานค่าจ้าง”

หลังจากมีประกาศพระราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยการผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร

เพิ่มเพื่อน