ป้ายกำกับ :

รำลึกร.9

เพลงพระราชนิพนธ์ทรงคุณค่า ดึงคนรุ่นใหม่สืบสาน

พระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการประพันธ์ทำนองและเรียบเรียงเพลงเป็นที่ประจักษ์ในวงการดนตรีโลก และยังทรงพระราชนิพนธ์เพลงด้วยพระองค์เองมากถึง 49 บทเพลง

เพิ่มเพื่อน