ป้ายกำกับ :

รุ่นใหม่"ม.ราชภัฏอุดรธานี"

รุ่นใหม่ 'ม.ราชภัฏอุดรธานี'

ทุกวันนี้…. การ ‘ชังชาติ-ชังสถาบัน’ กลายเป็นค่านิยม ‘คนรุ่นใหม่’ มีนักศึกษาเครือข่ายสามนิ้ว ‘ธนาธร-ปิยบุตร’ เป็นแบรนด์นำ

เพิ่มเพื่อน