ป้ายกำกับ :

ร่างกฎหมายกัญชา-กัญชง

“ปานเทพ”ร่างกฎหมายกัญชา-กัญชง ใกล้เสร็จ เผย 16 เรื่องที่น่าสนใจในร่างกฎหมาย กัญชา กัญชง

นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง (ฉบับที่…) พ.ศ. … ได้เปิดเผย ร่างพระราชบัญญัติ กัญชา กัญชง พ.ศ. ….

เพิ่มเพื่อน