ป้ายกำกับ :

ร่างพรบ.ภาษีสรรพสามิต

สภาฯโหวตรับหลักการกม.สุราก้าวหน้า ลุ้นต่อคนตัวเล็กทำเหล้า-เบียร์

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯคนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุม มีวาระพิจารณาร่างพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ …) พ.ศ. … หรือร่างพ.ร.บ.สุราก้าวหน้า วาระที่หนึ่ง รับหลักการ ที่นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล กับคณะ เป็นผู้เสนอ

เพิ่มเพื่อน