ป้ายกำกับ :

ลาดยาง

ทช.เสริมลาดยางถนนแนวเทือกเขาตะนาวศรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ หนุนท่องเที่ยวภาคใต้

‘กรมทางหลวงชนบท’ส่งเสริมการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (ตะนาวศรี) สนับสนุนการค้าชายแดน เติมลาดยางถนนสายแยก ทล.4 – บ้านหินเทิน อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เสร็จสมบูรณ์

เพิ่มเพื่อน