ป้ายกำกับ :

ลีสซิ่งรถยนต์

ครม. เคาะ แบงก์ชาติ คุมธุรกิจเช่าซื้อ - ลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์

การกำหนดแนวทางการกำกับดูแลธุรกิจการให้เช่าซื้อ และการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์และการขยายอายุมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ (ระยะเวลา 1 ปี)

เพิ่มเพื่อน