ป้ายกำกับ :

ลุฟฟาลา

ของดี!ระยองจากสมุนไพรท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน"ลุฟฟาลา”ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก

ความหลากหลายของทรัพยากรทางธรรมชาติในจังหวัดระยอง เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่มีความสำคัญ ทั้งทรัพยากรดินและน้ำ โดยเฉพาะการฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำ “เขาห้วยมะหาด” ที่สามารถสร้างระบบนิเวศให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งจากที่ในอดีตเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม

เพิ่มเพื่อน