ป้ายกำกับ :

วัดไก่เตี้ย

ส.ว.วันชัย ชี้เปรี้ยงไม่แข็งแกร่งเหมือนเดิม ยิ่งแยกยิ่งเล็ก!

“วันชัย” กางประวัติศาสตร์การเมือง  ชี้เป้าสถานการณ์การเมือง รวมกันตี แยกกันเดิน  สุดท้ายจบที่แยกอำนาจกัน

เอกสารโบราณ'วัดไก่เตี้ย' ต้นแบบอนุรักษ์ครั้งใหญ่

คัมภีร์ใบลานที่เกิดขึ้นเมื่อสี่ร้อยปีก่อน ซึ่งวัดไก่เตี้ยเก็บรักษาไว้ ซึ่งยังคงความสมบูรณ์เอาไว้ได้ครบถ้วน  ถือเป็นเอกสารโบราณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์  นำมาสู่การจัดทำโครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดไก่เตี้ย เพื่อสำรวจ อนุรักษ์ ลงทะเบียน และจัดเก็บเอกสารโบราณต่างๆ ในวัดแห่งนี้ให้เป็นระบบ

เพิ่มเพื่อน