ป้ายกำกับ :

วันครุ

‘กนก’ แนะ 7 สิ่งสำคัญ แสดงคุณค่าความหมายของ ‘วันครู’

ถ้าครูสามารถปฏิบัติหน้าที่การสอนทั้ง 7 ประการนี้ด้วยจิตใจที่รักและปรารถนาดีต่อนักเรียน คุณค่าและประโยชน์จากการสอนของครูจะเกิดขึ้นกับนักเรียน เมื่อนั้นวันครูจะมีคุณค่าและความหมายต่อนักเรียนและสังคมไทย

เพิ่มเพื่อน