ป้ายกำกับ :

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

'พัชรวาท' เตรียมมอบกล้าไม้ให้ 'นายกฯ-ครม.' เนื่องในวันต้นไม้ชาติ

‘พัชรวาท’ เตรียมมอบกล้าไม้ให้ ‘นายกฯ-ครม.’ ช่วยรณรงค์เพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2567

ทส. ผนึกกำลังทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้แทนสมเด็จพระสังฆราช และ รมว.ทส. “วราวุธ” เป็นประธาน นำพลังร่วมทุกภาคส่วน ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 4 มิ.ย. 66

เพิ่มเพื่อน