ทส. ผนึกกำลังทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้แทนสมเด็จพระสังฆราช และ รมว.ทส. “วราวุธ” เป็นประธาน นำพลังร่วมทุกภาคส่วน ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 4 มิ.ย. 66 ที่สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช คลอง 9 “กรมป่าไม้” ชี้จากการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง ส่งผลให้คนไทยร่วมใจดูแลทรัพยากร และร่วมลดปัญหาโลกร้อน

4 มิ.ย.2566 - เวลา 15.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมป่าไม้ ได้จัดพิธีเปิดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ รวมถึงผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในท้องที่จังหวัดปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงานกว่า 400 คน โดยได้ปลูกต้นไม้ร่วมกันจำนวนไม่น้อยกว่า 500 ต้น 15 ชนิดพันธุ์ไม้ อาทิ ต้นกระพี้จั่น ต้นกระทิง ต้นสเม็ดแดง ต้นแคนา ต้นจามจุรี เป็นต้น ณ สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช “อมฺพรมหาเถร” คลอง 9 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า “ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวก่อให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ โดยปลูกพันธุ์ไม้มีค่า เพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มคุณค่าของพื้นที่ป่าไม้ รวมถึงช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะจากฝุ่นและหมอกควัน ช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ได้มีการจัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และสถานที่ที่จัดงานในครั้งนี้เป็นสถานที่ที่เป็นมหามงคลอย่างยิ่ง โดยวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ได้สร้างสถานปฏิบัติธรรมขึ้น และอัญเชิญพระนามของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ขนานนามว่า “สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร)” เพื่อสร้างรมณียสถานอันสัปปายะต่อการบำเพ็ญสมณธรรมและเจริญจิตภาวนา ทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้พุทธศาสนาสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป” นายวราวุธ กล่าว

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 3 มิถุนายน 2566 และตรงกับวันวิสาขบูชาได้กำหนดจัดขึ้นที่สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช “อมฺพรมหาเถร” คลอง 9 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดได้รับทราบข้อมูล ในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่าและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้เข้าใจและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยสร้างความเข้าใจและกระตุ้นจิตสำนึกให้กับประชาชนเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

ด้าน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ถือเป็นอีกวัน ที่สำคัญของการรณรงค์ ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้อย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยการปลูกต้นไม้ร่วมกันของประชาชน นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในวันนี้ จะนำไปสู่การทำให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
“ที่สำคัญ ยังทำให้ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มคุณค่าของพื้นที่ป่าจากพันธุ์ไม้มีค่า ตลอดจนเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมถึงสามารถช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ช่วยลดมลภาวะอากาศจากฝุ่นและหมอกควัน อีกทั้งช่วยลดภาวะโลกร้อน” อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'วราวุธ' วอนคนวิจารณ์นโยบายซอฟต์พาวเวอร์ใจเย็นๆ ชี้ผลงานจะลบคำครหา

“วราวุธ” วอนคนวิจารณ์นโยบายซอฟต์พาวเวอร์ใจเย็น ระบุผลงานจะช่วยลบคำครหา เชื่อไทยมีดี ดึงดูด 8,000 ล้านคนทั่วโลก

'วราวุธ' กำชับจนท.ทำงานเชิงรุกป้องกันเหตุความรุนแรงหนองบัวลำภูเกิดขึ้นซ้ำรอย

'วราวุธ' ติดตามความคืบหน้าช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงหนองบัวลำภู กำชับจนท.ทำงานเชิงรุกป้องกันเกิดเหตุร้ายซ้ำอีก

อาลัย 'ดาบวิชัย' คนบ้าปลูกต้นไม้ 3 ล้านต้น จากไปอย่างสงบในวัย 77 ปี

เพจ ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ โพสต์ข้อความไว้อาลัย ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ หรือ “ดาบวิชัย” ระบุ ว่า “ขอไว้อาลัยแด่ “พ่อดาบวิชัย” ร้อยตำรวจตรี วิชัย สุริยุทธ “คนบ้าปลูกต้นไม้” ที่พวกเรารู้จักกันดี

'วราวุธ' มั่นใจ 'ประภัตร' ไม่ใช่ 'อดีตรมช.ป.ปลา' เอี่ยวกลุ่มทุนขบวนการค้าหมูเถื่อน

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึงกรณีกระแสข่าว