ป้ายกำกับ :

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ไทยป่วยโควิดนอน รพ. 1,814 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 17 คน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ประจำวันว่า ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 1,814 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,813 ราย

ยอดติดเชื้อใหม่นอน รพ. 1,795 ราย ดับเพิ่ม 23 คน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ประจำวันว่า พบผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 1,795 ราย โดยเป็นผู้ป่วยในประเทศทั้ง 1,795 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,331,541 ราย

ไทยติดเชื้อใหม่ 1,811 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 24 คน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ประจำวันว่า พบผู้ป่วยใหม่ จำนวน 1,811 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,811 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ – ราย ผู้ป่วยสะสม 2,323,419 ราย

ไทยติดเชื้อใหม่ 2,144 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 20 คน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ประจำวันว่า พบผู้ป่วยใหม่ จำนวน 2,144 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 2,144 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ – ราย ผู้ป่วยสะสม 2,317,520 ราย

ไทยป่วยใหม่ 1,995 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 18 คน ปอดอักเสบ 677 ราย

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ประจำวันว่า พบผู้ป่วยใหม่ จำนวน 1,995 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,993 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 2 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,308,665 ราย

ไทยป่วยใหม่ 2,354 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 16 คน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ประจำวันว่า พบผู้ป่วยใหม่ จำนวน 2,354 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,350 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 4 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,301,834 ราย

ไทยป่วยใหม่ 1,735 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 15 คน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ประจำวันว่า พบผู้ป่วยใหม่ จำนวน 1,735 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,734 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,292,455 ราย

ไทยป่วยใหม่ 2,313 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 16 คน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ประจำวันว่า พบผู้ป่วยใหม่ จำนวน 2,313 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,309 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 4 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,286,106 ราย

ไทยป่วยใหม่ 1,784 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 18 คน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ประจำวันว่า พบผู้ป่วยใหม่ จำนวน 1,784 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,783 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,277,393 ราย

ไทยป่วยใหม่ 1,967 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 19 คน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ประจำวันว่า พบผู้ป่วยใหม่ จำนวน 1,967 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,966 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย

ต่ำกว่า 2 พัน! ไทยป่วยใหม่ 1,801 ราย ดับเพิ่ม 15 คน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ประจำวันว่า พบผู้ป่วยใหม่ จำนวน 1,801 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,795 ราย

เพิ่มเพื่อน