ป้ายกำกับ :

ศูนย์ยุทธศาสตร์และนานาชาติศึกษา

เป็นห่วงแทน สหรัฐชี้กัมพูชาไม่โปร่งใสให้จีนก่อสร้างในฐานทัพเรือเรียม

รัฐบาลสหรัฐกล่าวหากัมพูชาว่าขาดความโปร่งใสกรณีการดำเนินการก่อสร้างของจีนที่ฐานทัพเรือขนาดใหญ่ที่สุดของกัมพูชา พร้อมเรียกร้องรัฐบาลกัมพูชาเปิดเผยต่อประชาชนชาวกัมพูชาว่าจีนเข้ามีเกี่ยวข้องทางทหารมากน้อยเพียงใด

เพิ่มเพื่อน