ป้ายกำกับ :

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ไอคอนสยาม ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดงาน “แสงแห่งพระบารมี สดุดีพระบรมราชชนนีศรีแผ่นดิน”

ไอคอนสยาม ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จัดงาน “แสงแห่งพระบารมี สดุดีพระบรมราชชนนีศรีแผ่นดิน”

เพิ่มเพื่อน