ป้ายกำกับ :

สหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมัน

ช่วยลูกจ้าง 'ชุมนุมสหกรณ์น้ำมันปาล์มกระบี่' รัฐบาลเยียวยา 7.5 ล้านบาท

รมว.แรงงาน ชี้แจงรัฐบาลช่วยเหลือลูกจ้างชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด 279 คน เหตุนายจ้างเบี้ยวค่าจ้าง ค่าชดเชย ลูกจ้างรับเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างกว่า 7.5 ล้านบาท

เพิ่มเพื่อน