ป้ายกำกับ :

สะเปาลอยน้ำ

ชมความสวยงามของ'สะเปาลอยน้ำ'ในแม่น้ำวัง รับประเพณีลอยกระทง

เทศบาลนครลำปาง พาชมความสวยงามของ ‘สะเปาลอยน้ำ’ ตกแต่งอย่างสวยงาม นำมาลอยในแม่น้ำวัง รับประเพณีลอยกระทง ที่บริเวณแม่น้ำวัง แต่งดจัดกิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด

เพิ่มเพื่อน