ป้ายกำกับ :

สารวันครูปี2566

นายกฯ มอบสารวันครูปี 66 ย้ำ ‘ครู’ พลังสำคัญขับเคลื่อนการศึกษา

‘ประยุทธ์’ มอบสารวันครู ปี 66 ย้ำครูพลังสำคัญขับเคลื่อนการศึกษา -พัฒนาเด็กให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ เพื่อนำพาประเทศชาติสู่อนาคต

เพิ่มเพื่อน