ป้ายกำกับ :

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

'สกมช.' พร้อมเต็มพิกัดรับมือโจมตีทางไซเบอร์ปมความขัดแย้ง 'รัสเซีย กับ ยูเครน'

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เชิญสื่อมวลชน ร่วมอัปเดตสถานการณ์การโจมตีทางด้านไซเบอร์ ที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่าง “รัสเซีย กับ ยูเครน” เพื่อให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ รวมถึงป้องกันและลดความเสี่ยงจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน

เพิ่มเพื่อน