ป้ายกำกับ :

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

สดช. เปิดตัว 'แพลตฟอร์มข้อมูลเปิดภาครัฐ' หนุนใช้พัฒนาประเทศ

นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานงานเปิดตัวแพลตฟอร์มข้อมูลเปิดภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ภายใต้โครงการการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อการเชื่อมโยงองค์กรสู่แพลตฟอร์มข้อมูลเปิดภาครัฐของ สดช.

รัฐบาลชวนคนเก่งสอบชิงทุนศึกษาปริญญาโท-เอกปี 2566

รัฐบาลเชิญชวนนิสิต นักศึกษา-ปชช.ผู้มีคุณสมบัติสมัครสอบชิงทุนรัฐบาล ก.พ.เปิดสอบแข่งขันปี 2566 รวม 137 ทุน ด้าน สดช.ให้ทุน ป.โท-เอก สาขาอวกาศ 3 ทุน

'ชัยวุฒิ' ยิ้มขีดความสามารถแข่งขันด้านดิจิทัลของไทยเพิ่มขึ้น

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ร่วมมือกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จัดงานสัมมนา Thailand Digital Competitiveness 2022 ภายใต้หัวข้อหลัก “Transformation for Citizen Centric Economy” มีผู้ร่วมงานสัมมนาออนไลน์กว่า 500 คน

เพิ่มเพื่อน