ป้ายกำกับ :

สินเชื่อภายใต้ พ.ร.ก.ฟื้นฟู

รัฐบาล ขยายวงเงินค้ำประกันเพิ่ม 50,000 ล้านบาท เติมสภาพคล่อง SME

รัฐบาล ขยายวงเงินค้ำประกันเพิ่ม 50,000 ล้านบาท เติมสภาพคล่อง SME หนุน BCG Model ดอกเบี้ยต่ำ ช่วยผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นฟันเฟืองช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยกลับมาขยายตัวได้

เพิ่มเพื่อน