ป้ายกำกับ :

สืบมรรคาทัศนาทั่วไทย

'สืบมรรคาทัศนาทั่วไทย' ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เล่าการทรงงาน

เป็นที่ปลาบปลื้มปีติยินดีที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 หัวข้อ “สืบมรรคาทัศนาทั่วไทย” (Roaming in Thailand)

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ 'สืบมรรคาทัศนาทั่วไทย'

10 ธ.ค.2565 เวลา 14.03  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “ สืบมรรคาทัศนาทั่วไทย” 

เพิ่มเพื่อน