ป้ายกำกับ :

ส.ส.ปฏิวัติ

'ปิยบุตร' ปลุกต้องมี 'ส.ส.ปฏิวัติ' ให้มากกว่า 'ส.ส.ราชการ' เอาไว้แก้ม.112 ต้านรัฐประหาร ด่าส.ส.อาชีพพวกเฉื่อยชา

สภาผู้แทนราษฎรต้องมี ส.ส.แบบปฏิวัติ ให้มากกว่า ส.ส.แบบราชการ ส.ส.แบบราชการ (Bureaucrat MP) คือ คนที่ได้เป็น ส.ส.แล้ว ก็อยากเป็นอีก ราวกับตำแหน่ง ส.ส. เป็นอาชีพ หรือสมบัติของตระกูลตนเอง คนแบบนี้ จะเฉื่อยชา

เพิ่มเพื่อน