ป้ายกำกับ :

ส.ส.เพชรบูรณ์

รทสช. เปิดตัวผู้สมัครเพชรบูรณ์ พร้อมส่งครบ 400 เขต รวมคนไทยทุกสีหัวใจเดียวกัน

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ให้การต้อนรับและสวมเสื้อพรรคให้กับว่าผู้สมัครของส.ส.เพชรบูรณ์ ทั้ง 6 เขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย เขต 1 น.ส.ฐันญาภา โพธิสาร เขต 2 นายณัฐพล ขวัญแจ่ม เขต 3 ดร.ภัทรดร พุทธนุรัตนะ เขต 4 นายสุทธิพงษ์ จุลกะ เขต 5

เพิ่มเพื่อน