ป้ายกำกับ :

หมุนเวียนทรัพยากร

ลดภาวะโลกร้อน หมุนเวียนทรัพยากรให้ใช้อย่างคุ้มค่า

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลให้โลกที่มนุษย์อาศัยอยู่ทุกวันนี้มีอุณหภูมิที่สูงขึ้น ซึ่งจากรายงานของโครงการ Copernicus Climate Change Service (C3S)

เพิ่มเพื่อน