ป้ายกำกับ :

หมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถี

เยือนถิ่นละว้าบ้านกกเชียง จ.สุพรรณบุรี ฟื้นฟู ‘พิพิธภัณฑ์มีชีวิต’ ที่กำลังจะหมดลมหายใจ !!

จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเดินทัพในสมัยสงครามกรุงศรีอยุธยา-พม่า และยาวนานต่อเนื่องมาจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์

เพิ่มเพื่อน