ป้ายกำกับ :

หมู่เกาะสแปรตลี

ฟิลิปปินส์โวยจีนฉีดน้ำไล่เรือส่งเสบียงทหารในหมู่เกาะสแปรตลี

ฟิลิปปินส์ประท้วงจีน กรณีเรือของหน่วยยามฝั่งจีนหลายลำฉีดน้ำแรงดันสูงขับไล่เรือของฟิลิปปินส์ที่นำเสบียงไปส่งนาวิกโยธิน ที่สันดอนในหมู่เกาะสแปรตลีในทะเลจีนใต้ ที่เป็นข้อพิพาทอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อน

เพิ่มเพื่อน