ป้ายกำกับ :

หลักประกัน

พาณิชย์หนุนประชาชนใช้ 'ไม้ยืนต้น' เป็นหลักประกันขอสินเชื่อจากธนาคาร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงพื้นที่แนะนำเกษตรกร ประชาชน ใช้ประโยชน์จากกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ นำไม้ยืนต้นใช้เป็นหลักประกันขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน พร้อมเดินหน้านำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ อำนวยความสะดวกธุรกิจและประชาชน

เพิ่มเพื่อน